Gode venner   

Flora   

Lenes fotogalleri

Lenes billedgalleri

English version

FLORA VED FAKIRSKOLEN, CHRISTIANIA


Her kun disse som er indvandret 'af sig selv' og registreret begyndende fra sommeren 1996.
Listen er selvfølgelig ikke dækkende og vil blive opdateret efterhånden. Sidst opdateret april 2010.
Klik på det danske plantenavn for at komme til beskrivelse af planten. Der vil med tiden komme flere beskrivelser, efterhånden også med egne fotos..

Du kan se de fleste af planterne afbilledet hos Flora Danica eller på det svenske websted 'Den virtuelle Floran'.

Hvis du har kommentarer, plantehistorier, viden om brug til diverse formål etc. eller - ups, kommentarer til en bestemmelse eller beskrivelse -
modtager jeg med tak dit budskab, via e-mail.

Acer pseudoplatanus, Ahorn
Achillea millefolium ssp millefolium, Almindelig Røllike
Aegopodium podagraria, Skvalderkål
Aethusa cynapinum ssp. cynapium, Almindelig Hundepersille
Ajuga repens, Krybende Læbeløs
Agrostemma githago, Klinte
Alliaria petiolata, Løgkarse
Allium oleraceum, Vild løg
Allium scorodoprasum, Skov-Løg
Allium vineale var. vineale, Almindelig Sand-løg
Anemone nemorosa, Hvid Anemone
Anemone ranunculoides, Gul Anemone
Anthriscus sylvestris, Vild Kørvel
Anagallis arvensis, Rød Arve
Arctium tomentosum, Filtet Burre
Artemisia vulgaris, Almindelig Gråbynke
Arum alpinum ssp. danicum, Dansk Ingefær
Aster tripolium, Strandasters
Atriplex hortensis, Have-Mælde
Atriplex patula, Svine-Mælde
Atriplex prostrara ssp. prostrata, Spyd-Mælde
Bellis perennis, Tusindfryd
Bolboschoenus maritinus, Strandkogleaks
Calystegia arvensis, Ager-Snerle
Calystegia sepium ssp. sepium, Gærde-Snerle
Campanula trachelium, Nælde-Klokke
Capsella bursa-pastoris, Hyrdetaske
Cardamine hirsuta, Roset-Springklap
Carduus crispus, Kruset Tidsel
Cerastium fontanum ssp. vulgare, Almindelig Hønsetarm
Chaerophyllum temulum, Almindelig Hulsvøb
Chamomilla svaveolens, Skive-Kamille
Chelidonium majus var. majus, Almindelig Svaleurt
Cichorium intybus, Cikorie
Cirsium arvense, Ager-Tidsel
Conyza canadensis, Kanadisk Bakkestjerne
Crataegus monogyna, Engriflet Hvidtjørn
Cymbalaria muralis, Vedbend-Torskemund
Echium vulgare, Slangehoved
Elytrigia repens ssp repens, Kvikgræs
Epilobium angustifolium, Almindelig Gederams
Epilobium montanum, Glat Dueurt
Epilobium tetragonum, Kantet Dueurt
Euphorbia helioscopia, Gaffel-Vortemælk
Fragaria vesca, Skov-Jordbær
Fraxinus excelsior, Ask
Galeopsis tetrahit, Almindelig Hanekro
Galium aparine, Burre-Snerre
Geranium columbinum, Storbægret Storkenæb
Geranium molle, Blød Storkenæb
Geranium pyrenaicum, Pyrenæisk Storkenæb
Geranium robertianum var. robertianum, Stinkende Storkenæb
Geum urbanum, Feber-Nellikerod
Hieracium pilosella, Håret Høgeurt
Hordeum murinum, Gold Byg
Impatiens parviflora, Småblomstret Balsamin
Lamium album, Døvnælde
Laminium purpureum, Rød Tvetand
Lapsana communis, Haremad
Leucanthenum vulgare, Hvid Okseøje
Malva sylvestris, Almindelig Katost
Matricaria perforata, Lugtløs Kamille
Medicago lupilina, Humle Sneglebælg
Oxalis dillenii, Stiv Surkløver
Papaver rhoeas, Korn-Valmue
Phragmites australis, Tagrør
Plantago intermedia, Ager-Vejbred
Plantago major ssp. major, Glat Vejbred
Polygonum avicultura ssp arenastrum, Liggende pileurt
Potentilla reptans, Krybende Potentil
Pseudofumaria lutea, Gul Lærkespore
Ranunculus acris ssp. acris, Bidende Ranunkel
Ranunculus ficaria ssp. bulbifera, Vorterod
Ranunculus repens, Lav Ranunkel
Rumex sanguineus, Skovskræppe
Sambucus nigra, Almindelig Hyld
Silene vulgaris var. vulgaris, Blæresmælde
Sisymbrium officinale, Rank Vejsennep
Sonchus oleraceus, Almindelig Svinemælk
Solanum dulcamara var. dulcamara, Bittersød Natskygge
Solanum nigrum ssp. nigrum, Sort Natskygge
Stellaria media, Almindelig Fuglegræs
Tanacetum parthenium, Matrem
Taraxacum, Ruderalia sp., Mælkebøtte
Torilis japonica, Hvas Randfrø
Tragopogon pratensis ssp. pratensis, Eng-Gedeskæg
Trifolium pratense, Rødkløver
Trifolium repens, Hvidkløver
Tussilago farfara, Følfod
Ulmus glabra ssp. glabra, Skov Elm
Urtica dioica ssp. dioica var. dioica, Stor Nælde
Veronica arvensis, Mark-Ærenpris
Veronica chamaedrys, Tveskægget Ærenpris
Veronica hederifolia ssp. hederifolia, Vedbend-Ærenpris
Viola odorata, Marts-Viol
Viola arvensis, Ager-stedmoderblomst
Viola tricolor ssp. tricolor, Almindelig Stedmoderblomst